کد خبر : 104197

خروج سودان از فهرست تروریسم نباید با عادی سازی روابط مرتبط شود منبع: مهر
خروج سودان از فهرست تروریسم نباید با عادی سازی روابط مرتبط شودمنبع: مهر