کد خبر : 104250

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی ازهمان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس یا مأمورین برخورد شود. رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر برخورد […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی ازهمان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس یا مأمورین برخورد شود.

رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفاً در صلاحیت دادگاه و آنهم در چارچوب قوانین و مقررات می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست.منبع: مهر