کد خبر : 103657

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ جهت عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت. محمدصالح جوکار، حمیدرضا کاظمی، محسن پیرهادی، رسول فرخی، […]به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ جهت عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت.

محمدصالح جوکار، حمیدرضا کاظمی، محسن پیرهادی، رسول فرخی، جلال رشیدی کوچی و فاطمه مقصودی از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و همچنین مصطفی آقا میرسلیم و سیدنظام الدین موسوی از کمیسیون اصل ۹۰ کاندیداهای عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بودند.

در نهایت سیدنظام الدین موسوی با ۲۰۱ رأی، مصطفی آقامیرسلیم با ۱۸۵ رأی، محسن پیرهادی با ۱۶۷ رأی، محمدصالح جوکار با ۱۳۷ رأی و حمیدرضا کاظمی با ۱۰۱ رأی عضو هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور شدند.منبع: مهر