کد خبر : 103736

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل در خصوص مکانیسم ماشه (بازگشت تحریم‌های ایران) در جمع خبرنگاران گفت: به نظرم همه چیز واضح است. بازگشت تحریم‌ها رخ نداده است. وی افزود: ما در شرایط بدون بازگشت تحریم‌ها زندگی می‌کنیم. می‌دانم که خود آمریکایی‌ها این را درک کرده […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل در خصوص مکانیسم ماشه (بازگشت تحریم‌های ایران) در جمع خبرنگاران گفت: به نظرم همه چیز واضح است. بازگشت تحریم‌ها رخ نداده است.

وی افزود: ما در شرایط بدون بازگشت تحریم‌ها زندگی می‌کنیم. می‌دانم که خود آمریکایی‌ها این را درک کرده و تنها از این شرایط برای پیشبرد تحریم‌های یک‌جانبه خود علیه ایران استفاده می‌کنند تا به سیاست فشار حداکثری خود علیه این کشور ادامه دهند.منبع: مهر