کد خبر : 103841

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، اعلام کرد که هیئت دمشق در جریان جلسه کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو درباره موضوعات مربوط به ثبات سوریه هرگز بحث نخواهد کرد. وی افزود: طرف مورد حمایت دولت سوریه با طرف دیگری در مذاکرات کمیته قانون اساسی که ساختار […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، اعلام کرد که هیئت دمشق در جریان جلسه کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو درباره موضوعات مربوط به ثبات سوریه هرگز بحث نخواهد کرد.

وی افزود: طرف مورد حمایت دولت سوریه با طرف دیگری در مذاکرات کمیته قانون اساسی که ساختار آنها توسط ترک‌ها تعیین شده است، گفتگو می‌کند.

بشار اسد اعلام کرد: ترکیه و کشورهای حامی آن، از جمله آمریکا و هم پیمانانش، به فعالیت سازنده کمیته قانون اساسی اهتمامی ندارند و خواسته آنها تضعیف و تجزیه کشور سوریه است و این همان اوضاعی است که به گفته رئیس جمهور سوریه، بسیاری از مناطق و کشورهایی که واشنگتن قوانینی را بر آنها تحمیل می‌کند را به سمت آشوب و هرج و مرج سوق می‌دهد، نه به سمت ثبات.

رئیس جمهور سوریه تأکید کرد که دمشق این روش را قبول ندارد و مذاکره در مورد موضوعات مربوط به ثبات سوریه را مورد مخالفت قرار می‌دهد.منبع: مهر