کد خبر : 102184

بر اساس اعلام اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در زمینه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی موفق به کسب رتبه برتر شد.

 

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ به نقل از “روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خوزستان” بر اساس اعلام اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در زمینه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی موفق به کسب رتبه برتر شد.
شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در شاخص های حقوق شهروندی و عفاف حجاب توانست حداکثر امتیاز را کسب کند و از این رو به رتبه برتر در زمینه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دست یافت.
این امتیازات بر اساس بازرسی های محسوس و غیر محسوس توسط بازرسان ستاد صیانت استان از اقدامات و عملکرد سال۹۸ شرکت شهرک های صنعتی خوزستان محاسبه شده است.