کد خبر : 102218

معجزه، آرامش صورت اکبر بود/جانش بود و صحبت‌های رهبر منبع: مهر
معجزه، آرامش صورت اکبر بود/جانش بود و صحبت‌های رهبرمنبع: مهر