کد خبر : 102906

دکتر شبیب جویجری از حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون راهی مجلس شد.

به گزارش پایگاه خبر خوز ۲۴ دکتر شبیب جویجری از حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون راهی مجلس شد.

وی با بیش از ۵۰ هزار رای راهی مجلس یازدهم شد.

جویجری با بیش از ۵۰ هزار رای از ۸۰ هزار رای ماخوذه راهی مجلس یازدهم شد و کرسی سوم حوزه انتخابیه اهواز،باوی، حمیدیه و کارون را تصاحب کرد.