کد خبر : 101771

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات تعیین رئیس گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس آسیایی (APA) برگزار شد و «معصومه پاشایی بهرام» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان رئیس این گروه تعیین شد. این انتخابات با حضور نمایندگان منتخب این اتحادیه، محمدمهدی زاهدی (نماینده کرمان و راور)، جلیل رحیمی جهان آبادی (نماینده […]به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات تعیین رئیس گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس آسیایی (APA) برگزار شد و «معصومه پاشایی بهرام» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان رئیس این گروه تعیین شد.

این انتخابات با حضور نمایندگان منتخب این اتحادیه، محمدمهدی زاهدی (نماینده کرمان و راور)، جلیل رحیمی جهان آبادی (نماینده تربت جام تایباد و باخرز)، غلامرضا نوری قزلجه (نماینده بستان آباد)، علی علیزاده (نماینده مراغه و عجب شیر) و معصومه پاشایی بهرام (نماینده مرند و جلفا)، برگزار شد که با توجه به نتیجه آرا، معصومه پاشایی بهرام به عنوان رئیس دوره‌ای گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس آسیایی (APA) انتخاب شد.منبع: مهر