کد خبر : 101447

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در برنامه زنده تلویزیونی گفت: امروز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع گشایش اقتصادی مطرح می‌شود و موارد کارشناسی آن در دست بررسی است. وی افزود: هدف اصلی آن هم مدیریت نقدینگی و تأمین مالی در بازارهاست. منبع: مهربه گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در برنامه زنده تلویزیونی گفت: امروز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع گشایش اقتصادی مطرح می‌شود و موارد کارشناسی آن در دست بررسی است.

وی افزود: هدف اصلی آن هم مدیریت نقدینگی و تأمین مالی در بازارهاست.منبع: مهر