کد خبر : 101473

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شیوع و گستردگی کرونا در ورزش و با دستور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، ستاد ویژه ای با عنوان «ستاد مقابله با کرونا در ورزش» تشکیل شد تا در مورد باید و نبایدهای فعالیت‌های ورزشی در دوران کرونایی کشور تصمیمات لازم را اتخاذ کند. این ستاد که همسو با […]به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شیوع و گستردگی کرونا در ورزش و با دستور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، ستاد ویژه ای با عنوان «ستاد مقابله با کرونا در ورزش» تشکیل شد تا در مورد باید و نبایدهای فعالیت‌های ورزشی در دوران کرونایی کشور تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

این ستاد که همسو با ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور پیگیر فعالیت‌های خود بود بر اساس دستور العمل های کلی این ستاد اقدام به تعطیلی اماکن ورزشی، لغو مسابقات و … کرد تا اینگونه بحران ناشی از فراگیری کرونا را برای ورزشی‌ها مدیریت کند.

با این حال و به دنبال تفیض اختیار مدیریت بحران کرونا برای هر استان به استانداری‌ها و شورای تامین آنها، فعالیت‌های ستاد مقابله با کرونا در ورزش لغو شد اما بعد از گذشت یک ماه با دستور مسعود سلطانی فر و به منظور رسیدگی بهتر به وضعیت ورزش و بهبود عملکرد در این زمینه، مجدد فعالیت‌های این ستاد از سر گرفته شد.

ستاد مبارزه با کرونا در ورزش اولین جلسه خود بعد از یک ماه تعطیلی را روز گذشته در محل فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار کرد. نمانیده وزارت بهداشت هم در این نشست حضور داشت.منبع: مهر