کد خبر : 101057

جلسه توجیهی و آموزش راه اندازی پرونده الکترونیک در بیمارستان های خصوصی اهواز در سالن اجتماعات روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت خوزستان، آموزش راه اندازی پرونده  الکترونیک با حضورمعاون درمان، کارشناسان فناوری اطلاعات اداره کل بیمه سلامت و کارشناسان بیمارستان های آریا ، مهر، آپادانا و اروند در سالن اجتماعات روابط عمومی بیمه سلامت خوزستان برگزار شد.

به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان سازمان بیمه سلامت کشور با دستور وزارت بهداشت این طرح در سراسر کشوراجرایی شد.
اداره کل بیمه سلامت خوزستان در راستای برنامه پنجم و ششم توسعه سلامت در کشور در ادامه فاز دوم اجرای طرح پرونده الکترونیک آموزش و راه اندازی در بیمارستان‌های خصوصی اروند، آپادانا ، مهر و آریا جهت آشنایی با نرم افزار آموزش های لازم داده شد.
در پایان مقرر شد که ادامه کاربا سازمان هماهنگ وپیاده سازی شود.