کد خبر : 101467

اخباری درباره هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکایی در مرز عراق و کویت منبع: مهر
اخباری درباره هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکایی در مرز عراق و کویتمنبع: مهر