شاعری افزود: مطابق قرارداد شرکت کیسون باید سه هزار و یکصد میلیارد ریال بابت اجرای بخش مهندسی طرح دریافت می‌کرد این درحالیست که تاکنون پنج هزار میلیارد ریال از طریق صورت وضعیت و تعدیل دریافت کرده است و طرح همچنان بلاتکلیف است.

شهردار اهواز ادامه داد: نامه نگاری‌های مکرر با شرکت کیسون به عنوان پیمانکار طرح قطار شهری اهواز برای اجرای این طرح بی ثمر بوده است و در نهایت مجبور به فسخ قرارداد شدیم.

وی تصریح کرد: تخلیه کارگاه به شرکت کیسون ابلاغ شده است و انتظار داریم این شرکت نسبت به تخلیه کارگاه اقدام کند در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی بابت خسارت‌های وارده به فضای عمومی، حمل‌ونقل و حتی نسبت به خسارت‌های اجتماعی طرح دعوا خواهیم کرد.