کد خبر : 101885

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت آمریکا روز پنج شنبه بطور رسمی درخواست خود برای بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به سازمان ملل را اعلام کرد. در حال تکمیل… منبع: مهربه گزارش خبرگزاری مهر، دولت آمریکا روز پنج شنبه بطور رسمی درخواست خود برای بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به سازمان ملل را اعلام کرد.

در حال تکمیل…منبع: مهر