کد خبر : 99280

پروفسور مایکل چسودوفسکیاستاد داشنگاه اقتصاد کانادا در گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشت گفت: شواهد و اسناد نشان میدهند که اروپا و آمریکا نقش بسزایی در تولید و قاچاق مواد مخدر در دنیا دارند. منبع: مهر


پروفسور مایکل چسودوفسکیاستاد داشنگاه اقتصاد کانادا در گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشت گفت: شواهد و اسناد نشان میدهند که اروپا و آمریکا نقش بسزایی در تولید و قاچاق مواد مخدر در دنیا دارند.منبع: مهر