کد خبر : 98766

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، نخست وزیر عراق در سخنانی گفتگوی راهبردی بین بغداد و واشنگتن را مبتنی بر دیدگاه مرجعیت، پارلمان و نیاز عراق دانست. «مصطفی الکاظمی» اظهار داشت که در این گفتگوها بر رأی مرجعیت، پارلمان عراق و نیاز این کشور تکیه خواهد شد. وی افزود: در گفتگوها بر […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، نخست وزیر عراق در سخنانی گفتگوی راهبردی بین بغداد و واشنگتن را مبتنی بر دیدگاه مرجعیت، پارلمان و نیاز عراق دانست.

«مصطفی الکاظمی» اظهار داشت که در این گفتگوها بر رأی مرجعیت، پارلمان عراق و نیاز این کشور تکیه خواهد شد.

وی افزود: در گفتگوها بر حاکمیت عراق تمرکز داریم و می‌خواهیم که عراق صحنه صلح باشد نه صحنه نزاع بین نیروهای خارجی.

طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا گفتگوها بین بغداد و واشنگتن پنج محور دارد که در آن موضوعات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر واقع خواهند شد.منبع: مهر