کد خبر : 98845

محمدعلی کی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر هیات علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کمتر از ۵۰ هیات علمی باشد، دانشگاه‌های مذکور نمی‌توانند هیات اجرایی مستقل جذب داشته باشند. وی ادامه داد: هیات علمی این دانشگاه‌ها در هیات‌های اجرایی استانی و منطقه‌ای ارزیابی و پذیرش می‌شوند. رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی […]محمدعلی کی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر هیات علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کمتر از ۵۰ هیات علمی باشد، دانشگاه‌های مذکور نمی‌توانند هیات اجرایی مستقل جذب داشته باشند.

وی ادامه داد: هیات علمی این دانشگاه‌ها در هیات‌های اجرایی استانی و منطقه‌ای ارزیابی و پذیرش می‌شوند.

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: هیات‌های اجرایی جذب کل دانشگاه‌های کشور باید با آمایش آموزش عالی کشور تطبیق داده شوند، بر همین اساس تعدادی از هیات‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها در هیات‌های اجرایی جذب دانشگاه‌های مادر ادغام می‌شوند.

وی ادامه داد: بر اساس سند آمایش آموزش عالی ۸۸ موسسه و دانشگاه ۴۲ دانشگاه می‌شوند و اگر این اتفاق رخ داد ۴۲ هیات اجرایی جذب ویژه دانشگاه‌های دولتی، ۳۱ هیات اجرایی جذب ویژه دانشگاه‌های آزاد و حدود ۱۲ هیات اجرایی استانی و یا منطقه‌ای در دانشگاه‌های وزارت بهداشت خواهیم داشت.منبع: مهر