کد خبر : 98201

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه هیئت رئیسه مجلس در ساعت یک و نیم و ساعت چهار بعد از ظهر امروز خبر داد. وی گفت: قرار است که هیئت رئیسه در این جلسه درباره مسائل جاری مجلس تصمیم‌گیری کند. منبع: مهرمحمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه هیئت رئیسه مجلس در ساعت یک و نیم و ساعت چهار بعد از ظهر امروز خبر داد.

وی گفت: قرار است که هیئت رئیسه در این جلسه درباره مسائل جاری مجلس تصمیم‌گیری کند.منبع: مهر