کد خبر : 98457

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان هدف از برگزاری نخستین نشست کلینیک کسب و کار در سال ۹۹ با حضور برخی از صاحبان صنایع را رفع موانع و جهش تولید واحدهای صنعتی عنوان کرد . 

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان ؛ ” اخلاق محمدیان” با اشاره به اینکه نخستین نشست کلینیک عارضه یابی

کسب و کار استان در راستای اهداف و برنامه های جهش تولید در شرکت شهرکهای استان برگزار شد گفت : در این نشست گزارشی از وضعیت واحدهای صنعتی

استان و بررسی شاخص های سهولت کسب و کار بیان و در راستای توسعه خدمات کسب و کار با روندهای بین المللی و ملی ارائه گردید .

وی اظهار داشت : مقرر شده است تا موانع و مشکلات واحدهای تولیدی استان توسط صاحبان هر بخش صنعت به عنوان نمایندگان گروه کسب و کاری خود شناسایی

شوند و بتوان با استفاده از نظرات و تجربیاتشان با کمک تیم های توانمند ساز کلینیک کسب و کار از طریق ایجاد هم فکری و هم افزایی نسبت به حل این موانع و

مشکلات راهکارهایی عملیاتی ارائه نمود .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان افزود : در آینده سلسله نشست های برنامه ریزی شده که با همکاری حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و

نمایندگان بخش صنعت در راستای رفع موانع و جهش تولید برگزار خواهد شد .

محمدیان ادامه داد : کلینیک های کسب و کار بعنوان یک مدل توسعه ای با حضور تیم های توانمند ساز متشکل از مشاوران حقیقی و حقوقی تشکیل می شوند .

وی با اشاره به اهمیت و نقش این کلینیک به عنوان مدل موفق در کشورهای توسعه یافته گفت : عارضه یابی واحدهای صنعتی و تولیدی ، ارتقاء افزایش ظرفیت بنگاه

های تولیدی ، کمک به بهره برداری واحدهای راکد و نیمه فعال ، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی از مهمترین اهداف راه اندازی کلینیک های عارضه یابی کسب و کار است .

گفتنی است در نخستین نشست کلینیک کسب و کار استان کارشناسان حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ، نمایندگان و صاحبان بخشهای

مختلف صنایع کوچک استان ، کلینیک کسب و کار ، انجمن سازندگان تجهیزات نفت و گاز استان و انجمن مشاورین صنایع کوچک استان حضور داشتند .