کد خبر : 98903

به گزارش خبرگزاری مهر، سه کشور اروپایی با توجه به نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس شدند. در این ارتباط گزارش شده است که سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس با تهیه قطعنامه‌ای که حال پیش نویس آن منتشر شده، از ایران خواستار همکاری کامل با تحقیقات […]به گزارش خبرگزاری مهر، سه کشور اروپایی با توجه به نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس شدند.

در این ارتباط گزارش شده است که سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس با تهیه قطعنامه‌ای که حال پیش نویس آن منتشر شده، از ایران خواستار همکاری کامل با تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی شده‌اند.

بلومبورگ گزارش داده است که این قطعنامه در صورت تصویب، نخستین اخطار رسمی از سوی شورای حاکم آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ به این سو خواهد بود و ممکن است زمینه را برای دور جدیدی ازتنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران فراهم کند.منبع: مهر