کد خبر : 98871

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (یکشنبه) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: چگونه رژیم آمریکا که به نقض حقوق و هنجارهای بین المللی معتاد است، می‌تواند از مردم آمریکا انتظار باور به شعار “حقوق و نظم” داشته باشد؟! منبع: مهربه گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (یکشنبه) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: چگونه رژیم آمریکا که به نقض حقوق و هنجارهای بین المللی معتاد است، می‌تواند از مردم آمریکا انتظار باور به شعار “حقوق و نظم” داشته باشد؟!منبع: مهر