کد خبر : 98848

سردار حمید هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود افراد در راستای عمدی بودن آتش سوزی‌های اخیر دستگیرشده اند، حرف درستی است اما باید ببینیم عمدی بودن چه چیزی تلقی می‌شود. وی افزود: به عنوان مثال کشاورزی خواسته برای کاشتن دوباره محصول زمینش را آتش بزند تا علف‌های هرز از بین […]سردار حمید هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود افراد در راستای عمدی بودن آتش سوزی‌های اخیر دستگیرشده اند، حرف درستی است اما باید ببینیم عمدی بودن چه چیزی تلقی می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال کشاورزی خواسته برای کاشتن دوباره محصول زمینش را آتش بزند تا علف‌های هرز از بین برود اما به یک باره کل زمین آتش گرفته و سبب آتش سوزی شده است یا معتادی در یکی از جنگل‌ها و بوته‌زارها بوده و آتش سیگارش بر روی زمین افتاده و به یک باره مراتع آتش گرفته است. این عمدی بودن با عمدی بودنی که غرض ورزی در آن وجود داشته باشد، فرق می‌کند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: تا به امروز در پایتخت ۵۰ الی ۶۰ نفر را در راستای آتش سوزی‌های اخیر دستگیر کرده‌ایم اما هیچکدام از آنها به قصد تخریب و یا اقدام علیه امنیت کشور و یا اهداف خرابکارانه دیگر مرتکب این عمل نشده‌اند.

سردار هداوند در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته می‌شود برخی از معتادان پول گرفته‌اند و اقدام به آتش سوزی کرده‌اند؟ گفت: خیر تکذیب می‌کنم. از بین معتادانی که دستگیر کرده‌ایم، هیچکدام نسبت به این موضوع اعتراف نکرده و البته هم قابل تشخیص است که چنین موضوعی کذب است چون وضعیت معتادان مشخص است.منبع: مهر