کد خبر : 98576

محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به ابلاغ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دولت، به خبرنگار مهر، گفت: یکی از مشکلات و چالش‌های پیش روی جامعه پزشکی در دوران پس از بحران کرونا و عادی شدن شرایط ارائه خدمات به مردم، موضوع تعرفه‌هایی است که دولت ابلاغ کرده و جامعه پزشکی مخالف آن است. وی […]محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به ابلاغ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دولت، به خبرنگار مهر، گفت: یکی از مشکلات و چالش‌های پیش روی جامعه پزشکی در دوران پس از بحران کرونا و عادی شدن شرایط ارائه خدمات به مردم، موضوع تعرفه‌هایی است که دولت ابلاغ کرده و جامعه پزشکی مخالف آن است.

وی با اشاره به مخالفت صریح سازمان نظام پزشکی با تعرفه‌های ابلاغی دولت برای سال ۹۹، افزود: به رغم مکاتبات و مذاکرات متعدد سازمان نظام پزشکی، دست آخر مصوبه شورای عالی بیمه با افزایش ۱۵ درصدی از سوی دولت ابلاغ شد.

ظفرقندی تاکید کرد: متاسفانه تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹، بر خلاف ماده ۹ احکام دائمی و بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تعرفه‌ای، ابلاغ شد. از همین رو، تعرفه‌های ابلاغی به طور رسمی با مخالفت و اعتراض تمام ارکان سازمان نظام پزشکی و عدم تأیید انجمن‌های علمی مواجه شد.

وی با اشاره به مکاتبات متعددی که با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت و…، پیرامون تعرفه‌های پزشکی انجام داده است، گفت: آنچه مسلم است، اینکه انجمن‌های علمی گروه پزشکی بر ضرورت بازنگری در تعرفه‌های ابلاغی و نیز واگذاری تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی، اصرار دارند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، افزود: نگرانی اصلی جامعه پزشکی عدم رعایت تعادل در اقتصاد سلامت و فاصله زیاد و پیش‌رونده بین تعرفه واقعی و تعرفه‌های ابلاغی است که در آینده نزدیک موجب کاهش کیفیت خدمات سلامت و تعطیلی مراکز و آسیب‌های جبران ناپذیر در حوزه سلامت خواهد شد.منبع: مهر