کد خبر : 98725

کارگاه گرافیک “همدلی” در جوار بارگاه امام رضا (ع) با موضوع «مردم‌داری و کرامت انسانی در سیره رضوی» در حال برگزاری است.عواید حاصل برای تأمین مالی آب‌شیرین‌کن های سیستان خرج می‌ شود. منبع: مهر


کارگاه گرافیک “همدلی” در جوار بارگاه امام رضا (ع) با موضوع «مردم‌داری و کرامت انسانی در سیره رضوی» در حال برگزاری است.عواید حاصل برای تأمین مالی آب‌شیرین‌کن های سیستان خرج می‌ شود.منبع: مهر