کد خبر : 98876

به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به نق‬ل از صدا و سیما، هادی خانی، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: به محض دریافت اطلاعات سامانه ملی املاک و مشخص شدن اطلاعات خانه‌های خالی‏، مطالبه مالیات‬ و صدور برگه تشخیص آغاز خواهد شد. وی‬ ادامه داد: تکمیل این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس […]به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به نق‬ل از صدا و سیما، هادی خانی، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: به محض دریافت اطلاعات سامانه ملی املاک و مشخص شدن اطلاعات خانه‌های خالی‏، مطالبه مالیات‬ و صدور برگه تشخیص آغاز خواهد شد.

وی‬ ادامه داد: تکمیل این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آن باید مشخص شود کدام خانه‌ها خالی است و اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.

خانی افزود: اگر این موضوع اعلام شود در کمتر از ده روز ما می‌توانیم برای دریافت مالیات از این خانه‌ها اقدام کنیم.

وی گفت: با این حال تا امروز اطلاعات این پایگاه در اختیار ما قرار نگرفته است.

خانی افزود: باید توجه داشت که معضل مدیریت مسکن صرفاً با ابزار مالیاتی قابل رفع نیست و کنترل بازار و مقابله با سوداگری‌ها نیاز به تقسیم وظایف مناسب بین همه دستگاه‌ها دارد.

وی گفت: این سامانه هنوز تحویل نظام مالیاتی نشده است با این حال این امیدواری وجود دارد که تا یک ماه آینده این سامانه تکمیل و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

خانی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون از سال دوم، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک و در سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی مطالبه خواهد شد.منبع: مهر