کد خبر : 97702

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدعباس صالحی» دوشنبه شب در این یادداشت توئیتری با اشاره به پایان نیافتن همه‌گیری کرونا، نوشته: گویا برخی گمان کرده‌اند که کرونا پایان یافته و دعواهای حزبی و قبیله‌ای را کلید زده‌اند. توفیقات نسبی جاری در مقابله با کرونا، ره‌آورد همگرایی حاکمیتی و مشارکت ملی است. خطر هنوز در کمین است، […]به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدعباس صالحی» دوشنبه شب در این یادداشت توئیتری با اشاره به پایان نیافتن همه‌گیری کرونا، نوشته: گویا برخی گمان کرده‌اند که کرونا پایان یافته و دعواهای حزبی و قبیله‌ای را کلید زده‌اند.

توفیقات نسبی جاری در مقابله با کرونا، ره‌آورد همگرایی حاکمیتی و مشارکت ملی است.

خطر هنوز در کمین است، در کنار هم باشیم.منبع: مهر