کد خبر : 96971

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان به اقدام آلمان در تروریست خواندن حزب‌الله لبنان واکنش نشان داد. وی درتوییتر نوشت: اقدام آلمان در تروریست خواندن حزب الله لبنان خطای استراتژیک است. امیرعبداللهیان افزود: حزب الله بخش مهمی از جامعه لبنان، ضامن امنیت و تمامیت ارضی و بخشی از دولت و مجلس لبنان به شمار می‌رود. […]به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان به اقدام آلمان در تروریست خواندن حزب‌الله لبنان واکنش نشان داد.

وی درتوییتر نوشت: اقدام آلمان در تروریست خواندن حزب الله لبنان خطای استراتژیک است.

امیرعبداللهیان افزود: حزب الله بخش مهمی از جامعه لبنان، ضامن امنیت و تمامیت ارضی و بخشی از دولت و مجلس لبنان به شمار می‌رود. دنباله روی آلمان از سیاست‌های کثیف آمریکایی-صهیونیستی، منافع منطقه‌ای برلین را به خطر می‌اندازد.منبع: مهر