کد خبر : 97571

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:صهیونیست ها جایی در آینده منطقه نخواهند داشت. تمامی سرزمین ‌فلسطین متعلق به فلسطینی هاست. وی با بیان اینکه بی تردید مقاومت به موجودیت رژیم جعلی ‌اسرائیل خاتمه خواهد داد، تاکید کرد: به یاری خدای سبحان، به زودی در قدس نماز می خوانیم. منبع: مهربه گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:صهیونیست ها جایی در آینده منطقه نخواهند داشت. تمامی سرزمین ‌فلسطین متعلق به فلسطینی هاست.

وی با بیان اینکه بی تردید مقاومت به موجودیت رژیم جعلی ‌اسرائیل خاتمه خواهد داد، تاکید کرد: به یاری خدای سبحان، به زودی در قدس نماز می خوانیم.منبع: مهر