کد خبر : 96697

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در قوه مقننه گفت: نماینده محور کردن مجلس از مهمترین اصلاحات ساختاری است که باید در مجلس یازدهم انجام شود. امروز مجلس به صورت متمرکز و رئیس محور اداره می‌شود و حتی هیئت رئیسه هم اختیار چندانی ندارد، لذا مهمترین تغییر ساختاری […]محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در قوه مقننه گفت: نماینده محور کردن مجلس از مهمترین اصلاحات ساختاری است که باید در مجلس یازدهم انجام شود. امروز مجلس به صورت متمرکز و رئیس محور اداره می‌شود و حتی هیئت رئیسه هم اختیار چندانی ندارد، لذا مهمترین تغییر ساختاری که باید انجام شود، نماینده محور شدن اداره مجلس است.

وی در خصوص نقش پررنگ‌تر کمیسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح گفت: به حد کافی در آئین نامه فعلی مجلس قوانین و مقررات برای ایفای نقش کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد، مشکل اصلی در عدم اجرا یا اجرای ناقص آئین نامه داخلی مجلس است.

فرهنگی در خصوص نقش نظارتی مجلس گفت: نقش نظارتی مجلس در قانون اساسی و آئین نامه داخلی کاملاً تعریف شده است. هر قانونی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند مؤثر بوده و نتایج سازنده در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: عدم استفاده صحیح از این ابزار موجب کاهش نقش نظارتی مجلس شده است و در این زمینه ابهام قانونی وجود ندارد. کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس باید نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر کنند.منبع: مهر