کد خبر : 97350

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۵,۷۵۰ تومان و برای فروش ۱۵,۸۵۰ تومان است. همچنین قیمت خرید هر یورو (اسکناس) در صرافی‌های بانکی ۱۷,۱۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۷,۲۵۰ تومان است. منبع: مهربه گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۵,۷۵۰ تومان و برای فروش ۱۵,۸۵۰ تومان است.

همچنین قیمت خرید هر یورو (اسکناس) در صرافی‌های بانکی ۱۷,۱۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۷,۲۵۰ تومان است.منبع: مهر