کد خبر : 97246

به گزارش خبرگزاری مهر، سنای آمریکا روز پنج شنبه نتوانست وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور علیه کاهش اختیارات جنگ با ایران را لغو کند. قطعنامه شکستن وتوی ترامپ نیازمند حمایت دو سوم از اعضای سنای آمریکا یعنی ۶۷ نماینده بود اما ۴۹ نفر به آن رأی مثبت دادند. این قطعنامه در عین حال […]به گزارش خبرگزاری مهر، سنای آمریکا روز پنج شنبه نتوانست وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور علیه کاهش اختیارات جنگ با ایران را لغو کند.

قطعنامه شکستن وتوی ترامپ نیازمند حمایت دو سوم از اعضای سنای آمریکا یعنی ۶۷ نماینده بود اما ۴۹ نفر به آن رأی مثبت دادند.

این قطعنامه در عین حال با رأی منفی ۴۴ نماینده سنای آمریکا مواجه شد.منبع: مهر