کد خبر : 97312

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته ۴۰ هزار تست سرولوژی برای تشخیص کووید ۱۹ تولید شده در یک شرکت دانش بنیان روانه آلمان شد. بهزاد حاجیان تهرانی رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان تولید کننده کیتهای تشخیص کووید ۱۹ با تاکید بر اینکه درخواست ها برای این کیتها از کشورهای مختلف زیاد بوده است، عنوان […]به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته ۴۰ هزار تست سرولوژی برای تشخیص کووید ۱۹ تولید شده در یک شرکت دانش بنیان روانه آلمان شد.

بهزاد حاجیان تهرانی رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان تولید کننده کیتهای تشخیص کووید ۱۹ با تاکید بر اینکه درخواست ها برای این کیتها از کشورهای مختلف زیاد بوده است، عنوان کرد: ۴۰ هزار تست هفته گذشته به آلمان صادر شد.

وی افزود: از کشورهایی همچون امریکای جنوبی نیز درخواست های چند میلیون تست داشته ایم که در حال حاضر در حال بررسی این درخواست ها هستیم تا بتوانیم این کیت ها را به این کشورها صادر کنیم.منبع: مهر