کد خبر : 96924

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: خلیج فارس سرچشمه فیاضی است که قرون متوالی، میزبانی گشاده رو و سخاوتمند برای مجاوران خود فارغ از هر رنگ، نژاد و زبان بوده و هست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: […]به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: خلیج فارس سرچشمه فیاضی است که قرون متوالی، میزبانی گشاده رو و سخاوتمند برای مجاوران خود فارغ از هر رنگ، نژاد و زبان بوده و هست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: این خلیج گرم و پر برکت و از کانون‌های فرهنگ و تمدن کهن، تا ابد فارسی و دریای صلح و دوستی با همسایگانش باقی خواهد ماند. روز ملی خلیج فارس گرامی باد.منبع: مهر