کد خبر : 97002

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار برای روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت ۷:۴۵ تا ۸ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی ساعت ۸:۰۵ تا ۸.۲۵ درس عربی زبان قرآن پایه […]به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار برای روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

ساعت ۸:۰۵ تا ۸.۲۵ درس عربی زبان قرآن پایه ۹

ساعت ۸:۲۵ تا ۸.۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸

ساعت ۸:۴۵ تا ۹.۰۵ درس عربی پایه ۷

ساعت ۹:۰۵ تا ۹.۲۵ درس ریاضی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳:۱۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته تجربی

ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ درس آمار و احتمال ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ درس تاریخ معاصر پایه ۱۱ رشته ریاضی و تجربی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۷ تا ۷:۲۵ درس طراحی گرافیک رایانه‌ای – آموزش نرم‌افزار فتوشاپ – مبحث خود کار سازی عملیات – پایه ۱۰ – رشته کامپیوتر و گرافیک رایانه – شاخه کاردانش

ساعت ۷:۲۵ تا ۷:۴۵ درس دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – مبحث پدیده احتراق و سوخت‌های جایگزین -رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۷:۴۸ تا ۸:۱۰ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای – پایه ۱۰ – ترسیم با رایانه -زمینه صنعت – شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸:۱۰ تا ۸:۳۰ درس آشنایی با بناهای تاریخی – پودمان ۵ – پایه ۱۰- رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۵۰ درس طراحی مبلمان کودک و نوجوان – پودمان ۵ – پایه ۱۰ – رشته صنایع چوب – شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۱۰ درس منطق پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۱۰ تا ۹:۳۵ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۵ تا ۱۰ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.منبع: مهر