کد خبر : 96779

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان اولین روز محفل انس با قرآن کریم در حسینیه امام خمینی (ره)، تاکید کردند: قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر قواعد زندگی را با قرآن تطبیق کنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب آنها خواهد شد. مشکل ما این […]به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان اولین روز محفل انس با قرآن کریم در حسینیه امام خمینی (ره)، تاکید کردند: قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر قواعد زندگی را با قرآن تطبیق کنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب آنها خواهد شد. مشکل ما این است که زندگی را با قواعد قرآن تطبیق نمی‌دهیم؛ مثل کسی که به پزشک مراجعه می‌کند و نسخه‌ی پزشک را می‌گیرد، لکن به این نسخه عمل نمی‌کند؛ این مراجعه به نسخه‌ی پزشک بدون عمل به نسخه اثری نخواهد داشت. امروز وضع ما این جوری است.

ایشان افزودند: قرآن هم کتاب معلّم و معرفت است؛ یعنی دل را و اندیشه‌ی انسانی را سیراب می‌کند. قرآن برای آن کسانی که اهل معرفت‌آموزی هستند یک سرچشمه‌ی تمام‌نشدنی است. لکن علاوه بر اینها، قرآن دستور زندگی هم هست.

رهبر انقلاب افزودند: قرآن می‌فرماید به ظالم اعتماد نکنید و گرایش پیدا نکنید. نتیجه‌ی اعتماد کردن به ظالم همان می‌شود که دولتهای مسلمان به ظالم‌ترین و ستمگرترین عناصرِ عالم اعتماد می‌کنند و نتیجه‌اش را مشاهده می‌کنند.

ایشان ادامه دادند: بخشی از دستورات کاربردی قرآن مربوط است به مناسبات اجتماعی؛ مثلاً غیبت نکنید. این، مناسبات اجتماعی را تنظیم می‌کند. شما وقتی غیبت می‌کنید، دل خودتان و برادرانتان را چرکین می‌کنید؛ واقعیّت یک برادر و خواهر مؤمنی را که پنهان است، بیخودی به رخ این و آن می‌کشید؛ یک کار غلط و نادرست! او هم نسبت به شما ممکن است این کار را بکند. این، زندگی و روابط اجتماعی را از نظم صحیح خارج می‌کند. یا در قرآن می‌گوید اگر با کسی مخالفید، این موجب بی‌انصافی درباره‌ی او نشود. این یک دستور کاربردی است. شما ممکن است با کسی مخالف باشید؛ امّا این موجب نشود در آنجایی که حق با او است، این حق را پنهان کنید یا بی‌انصافی کنید. [یا می‌فرماید] در امانت خیانت نکنید. امانت فقط پولی نیست که شما دست بنده دارید؛ مقام و مسئولیّتی هم که به وسیله‌ی شما به من داده شده امانت است. اگر چنانچه این امانت را درست عمل نکنم، این خیانت در امانت است. شما ببینید اگر همین یک دستور را ما عمل بکنیم، چه اتّفاقی خواهد افتاد!منبع: مهر