کد خبر : 97753

دکتر سیده فرانک موسوی مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان گزینه اصلی معاونت آموزش ابتدایی خوزستان نام گرفت.

اصالت افراد در اخلاق و رفتار دقیقا از جمله مواردی است که با توجه به سختی کار آموزش و پرورش و اجرای مسئولیت همراه با تعهد کاری و رعایت اصول، دکتر موسوی همواره بر آن تاکید داشته و پذیرفتن مسئولیت از جانب وی را می توان موقعیت ویژه ای برای استان برشمرد.

موسوی در امور بانوان استانداری ثابت کرد افراد را براساس تعهد و تخصص کاری به کار می گیرد و تاکیدش بر کارکردهای مثبت است بنابراین می توان از ظرفیت معاونت وی به عنوان یک فرصت برای رشد استان استفاده کنیم.
روال اقداماتش در استانداری همواره بسیار مطلوب و قابل تقدیر و ارزنده است و انتظار می رود تا در این مسیر نیز با توجه به تخصص، علم و تجربه بسیار خوب سابق در حوزه معاونت آموزش که تربیت آینده سازان هر استان را در شرایط بحرانی دارد، موفق باشد و با اتکا به ظرفیت های موجود، بهبود امور آموزشی برای خوزستان را برنامه ریزی کند.
دکتر موسوی که پیش از این هم در این سمت تجربه داشته مسلما اینبار با اندوخته های بسیارش کارگشا است و می توان امیدوار بود فضای اموزشی مطلوب تری را فراهم کنند.