کد خبر : 96672

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی «البناء» مطلبی را در خصوص پرتاب موفقیت آمیز نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران به فضا منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این روزنامه در مطلب خود نوشت: ایران با پرتاب ماهواره «نور» توانایی فنی و علمی خود را به نمایش گذاشت. البناء در ادامه آورده است: پرتاب ماهواره […]به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی «البناء» مطلبی را در خصوص پرتاب موفقیت آمیز نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران به فضا منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این روزنامه در مطلب خود نوشت: ایران با پرتاب ماهواره «نور» توانایی فنی و علمی خود را به نمایش گذاشت.

البناء در ادامه آورده است: پرتاب ماهواره نور نمایشی غافلگیرانه و سریع از سوی ایران بود.

این روزنامه لبنانی همچنین تصریح کرده است: این موفقیت درحالی حاصل شد که ماهواره‌های آمریکایی و اروپایی نتوانستند عملیات آماده سازی برای پرتاب ماهواره نور را رصد کنند.

البناء تأکید کرده است: روند پرتاب ماهواره نور به صورت کاملاً محرمانه و در طول ۲ ساعت انجام شد؛ دستگاه‌های رصد بین المللی هیچکدام متوجه این موضوع نشدند.منبع: مهر