کد خبر : 97169

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ژنرال قاسم سلیمانی: گذرگاه عشق، سرکوبگر داعش» نوشته ایرمان عبدالرحمن، الفیان حمزه و موسی کاظم در اندونزی منتشر شد. نویسندگان درباره کتاب تالیفی خود نوشته‌اند: «سردار قاسم سلیمانی یک چهره کامل است. یک استراتژیست نظامی، رهبر باهوش و کاریزماتیک و مسافر عرفان (سالک) است که همیشه در زندگی خود عشق […]به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ژنرال قاسم سلیمانی: گذرگاه عشق، سرکوبگر داعش» نوشته ایرمان عبدالرحمن، الفیان حمزه و موسی کاظم در اندونزی منتشر شد.

نویسندگان درباره کتاب تالیفی خود نوشته‌اند: «سردار قاسم سلیمانی یک چهره کامل است. یک استراتژیست نظامی، رهبر باهوش و کاریزماتیک و مسافر عرفان (سالک) است که همیشه در زندگی خود عشق را نمایان کرد. در چارچوب گفتمان آمریکا و متحدان آن در غرب، سلیمانی شخصیتی جنایتکار بود، زیرا که احساس می‌کردند که این سردار همیشه در پروژه‌های آنها که به نام دموکراسی در خاورمیانه انجام می‌دادند، دخالت می‌کرد. آنها هرگز دست از هرج و مرج بی پایان نمی‌کشند.»

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی ارسال کرده است.منبع: مهر