کد خبر : 96425

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که صلح در یمن نیازمند تصمیمی واضح و آشکار در خصوص توقف تجاوز و رفع محاصره است. «محمد عبدالسلام» همچنین افزود که گفتگو تحت آتش و محاصره تنها اهرم فشاری در راستای گزینه نظامی است. وی گفت: ما بر موضع آشکار […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که صلح در یمن نیازمند تصمیمی واضح و آشکار در خصوص توقف تجاوز و رفع محاصره است.

«محمد عبدالسلام» همچنین افزود که گفتگو تحت آتش و محاصره تنها اهرم فشاری در راستای گزینه نظامی است.

وی گفت: ما بر موضع آشکار خود تاکید می‌کنیم که توقف گزینه نظامی و پایان محاصره قبل از هر مناقشه‌ای گزینه صحیح است.

عبدالسلام همچنین تصریح کرد که اعلام آتش بس از سوی کشورهای متجاوز به یمن تنها ادعاهایی دروغین و مانور رسانه‌ای است.

سخنگوی انصارالله در عین حال اظهار داشت که صلح تنها با اعلام آتش بس و رفع محاصره محقق خواهد شد و در حال حاضر فرصت حقیقی برای صلح وجود ندارد چرا که افزایش تجاوز متوقف نشده است.

عبدالسلام گفت: ما اعلام حقیقی برای توقف تجاوز و رفع محاصره که راهکارهای واقعی ملموس برای یمنی‌ها در پی داشته باشد، حس نکردیم. ما نیازمند تصمیم صریح و آشکار شورای امنیت برای توقف تجاوز و رفع محاصره بجای جلسات ماهیانه و بیان صحبت‌های تکراری هستیم.

وی ادامه داد: سازمان ملل پاسخ صریحی به سند راهکار سیاسی که از طرف ما ارائه شده نداده است. پاسخ ما به نماینده ویژه سازمان ملل این است که محتوای توافق آتش‌بسی که قرار است به امضا برسد باید متضمن راهکارهای موجود در این پیشنهاد باشد.

عبدالسلام گفت: نماینده ویژه سازمان ملل با نادیده گرفتن محاصره و موضوعات اساسی ما را به دو پیشنهاد ارجاع می‌دهد و به پیشنهاد ملی برای توقف تجاوز و رفع محاصره پاسخ نداده و حتی بررسی حقیقی این پیشنهاد را هم رد می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد که نماینده سازمان ملل تنها نامه‌های بیهوده‌ای را ارائه می‌کند.

سخنگوی انصارالله گفت: نماینده سازمان ملل در پیشنهادات خود محاصره را نادیده گرفته و سعی بر بکار گرفتن تعابیری دارد که هیچ گونه الزامی ایجاد نمی‌کند. ما قبلاً هم این تجربه را داشته ایم و با آن مخالفیم و خواستار متن صریحی برای پایان تجاوز و رفع کامل محاصره هستیم.

عبدالسلام افزود: کشورهای متجاوز سعی بر کسب زمان دارند تا وضعیت میدانی خود را سامان دهند و افزایش تنش‌های میدانی از زمان آنچه اعلام آتش بس نامیدند گواه این مدعا است.منبع: مهر