کد خبر : 95844

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های حزب الله عراق به آمریکا در خصوص هرگونه اقدام تجاوزگرانه علیه مردم عراق و گروه‌های مقاومت هشدار داد. گردان‌های حزب الله عراق در بیانیه‌ای با بیان اینکه از ماهیت مجرمانه دولت ترامپ آگاه است، افزود که این گردان‌ها بخاطر وظیفه دینی می‌جنگند نه درخواست هیچ طرفی. […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های حزب الله عراق به آمریکا در خصوص هرگونه اقدام تجاوزگرانه علیه مردم عراق و گروه‌های مقاومت هشدار داد.

گردان‌های حزب الله عراق در بیانیه‌ای با بیان اینکه از ماهیت مجرمانه دولت ترامپ آگاه است، افزود که این گردان‌ها بخاطر وظیفه دینی می‌جنگند نه درخواست هیچ طرفی.

این گردان‌ها همچنین تاکید کرد که اگر نیروهای آمریکایی به عقب نشینی از عراق ادامه دهند و به صورت کامل از این کشور خارج شوند، رویارویی و کشتار آنها دیگر مطرح نیست.منبع: مهر