کد خبر : 96149

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ اعلام شد. شبکه آموزش متوسطه دوره اول: ساعت ۸ تا ۸.۲۰ درس ریاضی پایه ۹ ساعت ۸.۲۰ تا ۸.۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۱۰ درس عربی پایه ۷ ساعت ۹.۱۰ […]



به گزارش خبرگزاری مهر، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۲۰ درس ریاضی پایه ۹

ساعت ۸.۲۰ تا ۸.۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸

ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۱۰ درس عربی پایه ۷

ساعت ۹.۱۰ تا ۹.۳۰ درس ریاضی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۵.۳۰ درس زمین شناسی پایه ۱۱

ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر پایه ۱۱

ساعت ۱۶.۳۰ درس شیمی ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲

ساعت ۲۲ تا ۲۲.۳۰ درس زبان انگلیسی ۲ پایه ۱۲

ساعت ۲۲.۳۰ تا ۲۳ درس حسابان ۲ پایه ۱۲

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۲۵ درس عربی، زبان قرآن ۱ پایه ۱� رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۴۵ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۱۰ درس منطق پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹.۱۰ تا ۹.۳۸ علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹.۳۵ تا ۱۰ درس ریاضی و آمار ۳پ ایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۲۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۲۵ تا ۱۰.۵۰ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان ۴-پ ایه ۱۱- شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱۰.۵۰ تا ۱۱.۱۵ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه ۱۱ -رشته حسابداری مالی -شاخه کاردانش

ساعت ۱۱.۱۵ تا ۱۱.۳۵ درس دانش فنی رشته ماشین ابزار -پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ درس عربی ۳ پایه ۱۲ مشترک بین تمام زمینه‌ها



منبع: مهر