کد خبر : 96376

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه مجلس آینده قطعاً برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی را به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی است و بر این اساس مجلس باید برداشت‌های دولت از منابع صندوق توسعه ملی را مورد […]زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه مجلس آینده قطعاً برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی را به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی است و بر این اساس مجلس باید برداشت‌های دولت از منابع صندوق توسعه ملی را مورد نظارت دقیق قرار دهد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که کشور با محدودیت منابع مالی و بودجه مواجه است، اهمیت بسیار زیادی دارد که اعتبارات کشور به درستی و در جای خودش هزینه شود.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: بسیاری از مردم به دلیل بحران کرونا از لحاظ اقتصادی دچار خسارت شده‌اند که دولت باید منابعی را که از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری برداشت کرده است، صرفاً برای مقابله با کرونا و حمایت از این افراد هزینه کند.

الهیان با تاکید بر اینکه مجلس باید به طور دقیق بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد، تصریح کرد: مجلس آینده قطعاً به استفاده از ابزارهای نظارتی خود توجه ویژه‌ای دارد که بررسی عملکرد مالی دولت هم در حیطه ضرورت است.منبع: مهر