کد خبر : 95906

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در لایو اینستاگرامی خود درباره نتایج دومین نشست سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان تصریح کرد: نتیجه جلسه قبل ما تشکیل چهار کمیته شد. حقوق و مزایا، رفاهی مباحث درمانی و وضعیت و امکانات مورد نیاز بازنشستگان از جمله این موارد بود. وی افزود: کمیته حقوق و […]به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در لایو اینستاگرامی خود درباره نتایج دومین نشست سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان تصریح کرد: نتیجه جلسه قبل ما تشکیل چهار کمیته شد. حقوق و مزایا، رفاهی مباحث درمانی و وضعیت و امکانات مورد نیاز بازنشستگان از جمله این موارد بود.

وی افزود: کمیته حقوق و مزایا را در توزیع حقوق بین بازنشستگان را اعلام کرد و مقرر شد ابتدا به همه بازنشستگان ۱۵ درصد به همه اضافه شود و آن‌هایی که ۳۰ سال خدمت کامل دارند باید به حقوق ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. سپس برای ۲۰ حقوق شغلی به صورت پلکانی این ۱۰ هزار میلیارد تومان را توزیع کند.

این مقام مسئول بیان کرد: تقریباً به اتفاق آرا صندوق‌های بازنشستگی موافق افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان بودند. گروه یک تا پنج یک بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهند گرفت. گروه دوم تا ۷۵۰ هزار تومان گروه ۱۲ به بعد ۸۰۰ هزار تومان و مابقی تا ۹۵۶ هزار تومان حقوق آنها افزایش خواهد یافت. بیش از ۹۰۰ هزار تومان به حقوق افرادی که شامل همسان سازی که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند افزوده می‌شود.

نوبخت گفت: بیش از ۸۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشوری افزوده خواهد شد. مقرر شد تا سهم درمان را هم از ۶۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان دو برابر می‌شود.

وی افزود: بیش از ۹۰۰ هزار تومان به افرادی که در سال‌های قبل بازنشسته شده اند برای همسان سازی افزوده خواهد شد. بازنشستگان امسال و سالهای قبل ۷۰۰ هزار تومان و در نهایت بیش از ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در فروردین ماه مشهود خواهد بود.

نوبخت تاکید کرد: کمیته دیگر مربوط به حوزه درمان بود که به گلایه بازنشستگان رسیدگی کرده نرخ بیمه تکمیلی از ۶۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان برسانیم. بدون اینکه حتی یک ریال بیشتر از سال قبل سهمیه بپردازند. این سهمیه که بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است را سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگس کشوری پرداخت می‌کنند.

این مقام مسئول ابراز کرد: عده پیشنهاداتی مبنی بر تخصیص اعتبار به دندان پزشکی و عده‌ای به عملهای جراحی ارائه می‌کردند که بازهم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

نوبخت ادامه داد: کمیته‌ای که امکانات رفاهی را بررسی می‌کردند بیان کردند تا آن چه دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند به بازنشستگانشون هم ارائه کنند. در خصوص بحث امور ایثارگران هم در روزهای دیگر تصمیم گیری خواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: همچنان افزایش‌ها قطعی نیست و از یک تا دو ماه آینده بودجه بسته می‌شود و کمیته‌ها همچنان به بررسی‌ها می‌پردازند.

نوبخت ابراز کرد: سازمان برنامه و بودجه هرچند با صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مشورت کرد اما وظیفه همسان سازی حقوق‌ها سازمان برنامه و بودجه است. در قسمتی دیگر سازمان برنامه و بودجه مسئول نیست اما ناظر بر افزایش و همسان سازی است که آنها بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوری تاکید کرد: ما آمادگی داریم بخشی از منابعی که برای همسان سازی و متناسب سازی تامیمن اجتماعی را با بدهی‌های دولت به آنها بپردازیم. یعنی بدهی‌هایمان را می‌دهیم ولی آنها حتماً این رقم را به همسان سازی خرج کنند.

نوبخت تاکید کرد: گروه‌های شغلی قید شده در ماده ۶۷ و ۶۶ در فصل دهم مدیریت خدمات کشوری شغل شاغل را تقسیم بندی می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به پرداخت پاداش بازنشستگان تا پایان نیمه اول سال ۹۹ خبر داد و گفت: عده‌ای می‌گفتند کاش می‌توانستیم بودجه را اضافه کنیم و ما هم مشتاقیم و البته آرزو بر جوانان و بازنشستگان عیب نیست. البته ما سال به سال بودجه را افزوده ایم. البته که شاغلان و بیکاران هم در بودجه سهمی دارند.منبع: مهر