کد خبر : 94803

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آی، منابع آگاه به این تارنمای خبری گفتند که «محمد بن سلمان» ولیعهد کنونی عربستان سعودی یک عملیات تصفیه در خاندان سعودی را علیه عموی خود شاهزاده «احمد بن عبدالعزیز» – رقیب اصلی وی برای مسند پادشاهی- آغاز کرد، زیرا محمد بن سلمان قصد دارد که […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آی، منابع آگاه به این تارنمای خبری گفتند که «محمد بن سلمان» ولیعهد کنونی عربستان سعودی یک عملیات تصفیه در خاندان سعودی را علیه عموی خود شاهزاده «احمد بن عبدالعزیز» – رقیب اصلی وی برای مسند پادشاهی- آغاز کرد، زیرا محمد بن سلمان قصد دارد که تا پیش از برگزاری نشست جی ۲۰ در ریاض- در نوامبر آینده- پادشاهی خود را اعلام کند.

بن سلمان برای اعلام پادشاهی خود منتظر مرگ پدرش، ملک سلمان، نخواهد ماند؛ زیرا حضور پدر به پادشاهی وی مشروعیت می بخشد و محمد بن سلمان می‌خواهد تا از نشست جی ۲۰ به مثابه سکویی برای جلوس خود بر تخت پادشاهی استفاده کند.

این منابع آگاه همچنین گفتند که محمد بن سلمان پدر خود را که از بیماری زوال عقل رنج می‌برد، وادار خواهد کرد که از مسند پادشاهی عربستان سعودی کناره گیری کند.منبع: مهر