کد خبر : 94637

مدیر مخابرات منطقه خوزستان از پاسخگویی پرسشهای هموطنان در سامانه ۴۰۳۰ درخصوص ویروس کرونا توسط مخابرات منطقه خوزستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ رحیم فلاح زاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: براساس هماهنگی صورت گرفته مخابرات ایران با وزارت بهداشت سامانه پاسخگویی

۴۰۳۰ به منظور پاسخگویی به پرسش های مردم درخصوص ویروس کرونا در مخابرات منطقه راه اندازی شد و افرادی که نیازمند مشاوره در خصوص ویروس کرونا باشند

می توانند از این سامانه بهره مند شوند.

او افزود: در این رابطه تعدادی ازهمکاران مرکز پاسخگویی ۱۱۸ استان آموزش های لازم اولیه را طی روزهای گذشته سپری کردند و از امروز در صف پاسخگویی

قرارگرفتند و آماده ارائه خدمات ومشاوره به شهروندان هستند.

به گفته فلاح زاده، سامانه ۴۰۳۰ مربوط به وزارت بهداشت است که باتوجه به ترافیک تماس، مقرر گردیده که مخابرات استان خوزستان در خصوص ارائه مشاوره

بهشهروندان بخشی از تماس‌های شهروندان همیاری نماید.