کد خبر : 92947

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک فوریت، طرح پیگرد حقوقی علیه دولت انگلیس برای جبران خسارات وارده به اتباع ایرانی را به تصویب رساندند. متن کامل طرح یک فوریتی پیگرد حقوقی علیه دولت انگلیس برای جبران خسارات وارده به اتباع ایرانی که به امضای ۱۰۶ نماینده مجلس رسیده است به شرح […]به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک فوریت، طرح پیگرد حقوقی علیه دولت انگلیس برای جبران خسارات وارده به اتباع ایرانی را به تصویب رساندند.

متن کامل طرح یک فوریتی پیگرد حقوقی علیه دولت انگلیس برای جبران خسارات وارده به اتباع ایرانی که به امضای ۱۰۶ نماینده مجلس رسیده است به شرح زیر است:

ماده ۱_ با توجه به نقض حاکمیت ملی و حقوق بشر و کشتار بالغ بر ۹ میلیون نفر ایرانی توسط دولت انگلیس در سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ شمسی مطالب با ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۹ میلادی که با ایجاد قحطی آغاز و منجر به جنایت علیه بشریت گردید، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است کارگروهی به منظور جمع‌آوری اسناد، مدارک تکمیلی و برآورد خسارات انسانی و مادی و معنوی اتباع ایرانی تشکیل دهد.

تبصره – اعضای کارگروه عبارتند از:

۱_ وزیر امور خارجه به عنوان رئیس کارگروه

۲_ دادستان کل کشور

۳_ معاونت حقوقی رئیس جمهور

۴_ وزرای اطلاعات، کشور، اقتصاد، دفاع و دادگستری

۵_ روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی، برنامه و بودجه

۶_ سه نفر از فعالین سمن‌ها با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب اعضای حقوقی

۷_ دو نفر از حقوق‌دانان برجسته کشور به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور و تصویب اعضای حقوقی ماده ۲ کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری برای دریافت خسارت مادی و معنوی را تدوین و نسبت به احقاق حقوق ملت ایران اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره – رئیس کارگروه هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد و اقدامات صورت پذیرفته شده را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.منبع: مهر