کد خبر : 92995

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی تاکید کرد: از اصلاح طلب و اصولگرا در قانون ذکری به میان نیامده است، تنها سخن از واجدین شرایط است. وی ادامه داد: مجری اگر جناحی باشد اصل بی طرفی را نقض خواهد کرد و نمی‌تواند مُرّ قانون را اجرا نماید. با […]به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی تاکید کرد: از اصلاح طلب و اصولگرا در قانون ذکری به میان نیامده است، تنها سخن از واجدین شرایط است.

وی ادامه داد: مجری اگر جناحی باشد اصل بی طرفی را نقض خواهد کرد و نمی‌تواند مُرّ قانون را اجرا نماید. با توجه به مسئولیت شورای نگهبان، عملکرد مجریان در ایام انتخابات با حساسیت بیشتری نظارت خواهد شد.منبع: مهر