کد خبر : 93093

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع سیاسی به السومریه اعلام کرد: برهم صالح رئیس جمهور عراق، اگر گروههای سیاسی به توافق نهایی درباره نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق نرسند، مصطفی الکاظمی را قبل از روز شنبه، مامور تشکیل کابینه خواهد کرد. این منبع بیان کرد: الکاظمی مورد حمایت اکثر گروههای سیاسی است. منبع مذکور […]به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع سیاسی به السومریه اعلام کرد: برهم صالح رئیس جمهور عراق، اگر گروههای سیاسی به توافق نهایی درباره نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق نرسند، مصطفی الکاظمی را قبل از روز شنبه، مامور تشکیل کابینه خواهد کرد.

این منبع بیان کرد: الکاظمی مورد حمایت اکثر گروههای سیاسی است.

منبع مذکور از کاهش شانس دو نامزد دیگر یعنی محمد توفیق علاوی و علی شکری در ساعات گذشته خبر داد.

این در حالی است که روز گذشته از توافق سائرون و الفتح درباره نامزدی محمد توفیق علاوی خبر داده شده بود.منبع: مهر