کد خبر : 93134

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی ایران در پی اقدام آمریکا در تحریم علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیامی توئیتری منتشر کرد. در این پیام آمده است: اقدام نابخردانه ترامپ در تحریم دکتر صالحی و سازمان انرژی اتمی ایران خللی در فعالیت‌ها و سیاست‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایجاد نخواهد کرد. سازمان انرژی اتمی در توئیت خود آورده […]به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی ایران در پی اقدام آمریکا در تحریم علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیامی توئیتری منتشر کرد.

در این پیام آمده است: اقدام نابخردانه ترامپ در تحریم دکتر صالحی و سازمان انرژی اتمی ایران خللی در فعالیت‌ها و سیاست‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایجاد نخواهد کرد.

سازمان انرژی اتمی در توئیت خود آورده است: تحریم‌های ظالمانه، انگیزه دانشمندان هسته‌ای را بیش از پیش در بی‌اثر کردن سیاست‌های متخاصمانه کشور آمریکا استوار خواهد کرد.
 منبع: مهر